ORTAK YERLER NEDİR?
  • 13-03-2018
  • 545 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ORTAK YERLER NEDİR?

ORTAK YERLER NEDİR?

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre genellikle toplu ikamet yapılan alanlarda söz konusu olan özel bir mülkiyet durumudur. İlgili kanunun içeriğine göre yapıda ikamet eden kişilerin ve mülkiyet hakkı olanların kendi özel kullanım alanları olan bölümler dışında, ortak olarak kullanmak zorunda oldukları kısımlar vardır. Bu alanlar "ortak yerler" olarak anılır ve yapıdaki herkesin bu alanlar üzerinde kanuni birtakım hakları vardır.

ORTAK YERLERİN KULLANIMI

Ortak yerler, kat mülkiyetine sahip veya ikamet edip de yetkilendirilmiş kişilerin özel şartlarda anlaşmaları ile tespit edilmekle beraber kanunda açıklanan standart yapı bölümleri daima ortak alan olarak geçerlidir. Buna göre; yapı taşıyıcı temel sistemi, bölünmüş ana duvarlar, döşeme ve tavanlar, taşıyıcı kolon ve kirişler, yapı genel kullanımında olan avlular, bina genel kullanımında olan antreler, giriş ve varsa yangın çıkış kapıları, yangın merdivenleri, bina kat merdivenleri, asansörler, özel mülkiyetteki bölünmüş kısımlar arasındaki koridorlar, yakıt depoları, özel mülkiyetteki bölümleri ayıran otoparklar, genel ikamet sahipleri için tahsis edilmiş garajlar, varsa merkezi ısıtma sistemi tesisatı için ayrılan bölümler, genel sıhhi ve mekanik tesisatlar için ayrılmış bölümler, depolama bölümleri ve sığınaklar ortak yerler olarak anılır.

ORTAK YERLERİN İŞGALİ

Ortak alanlar üzerinde tüm mülkiyet sahiplerinin kanuni olarak eşit olarak hakları vardır. İlgili alanların kullanımında mülkiyet sahiplerinden biri bu eşit kullanıma aykırı hareket etmesi durumunda diğer hak sahipleri bu haksız durumun giderilmesi için yasal yollara başvurabilir.

ORTAK YERLERİN KİRAYA VERİLMESİ

Ortak alanlar üzerinde hak sahibi olanlar ilgili alanları gelir getirmesi amacıyla kiraya vermek isteyebilir. Bu konuda ilgili ortak alanın kiraya verilmesi ile ilgili resmi konularda bina yönetimlerine yetki verebilirler. Elde edilecek kira geliri için gelir vergisi ödenmesi gerekir. Kira geliri bina yönetimi kasasına girse bile ortak alanlarda hak sahibi bulunan kişilerin geliri olarak kabul edilir.

İlanları Karşılaştırın