NEV’İ NE DEMEK
  • 19-04-2018
  • 4,236 Görüntüleme
  • A +
  • A -

NEV’İ NE DEMEK

NEV’İ NE DEMEK?

Nev’i kelimesinin sözlük anlamı cins ve türdür. Cümle içinde bir şeyin benzerliğini belirtmek için “bir nevi” şeklinde kullanılır. Hukuk terimidir. Davanın nev’i, işin nev’i, verginin nev’i, sigorta nev’i ve askerlik nev’i gibi farklı kategorilerde çeşit ve türü belirtmek için kullanılır.

Nev’i kelimesi tapuda da kullanılmaktadır. Tapu kayıtlarında gayrimenkullerin nev’i olarak cins bölümlerinde kullanılır.

İmar Kanunu’nun 18. maddesinde imar uygulamalarının yapılmasıyla meydana gelen parsellerin cinsi arsa olarak tanımlanmıştır. İmar uygulamasında düzenlenmemiş toprak parçalarına da arazi denir. Arazilerin tarıma elverişli olanları da tarla olarak adlandırılır. Bunların tapularında da nev’i bölümü bulunmaktadır ve tarla mı, arsa mı, arazi mi olduğu bu bölüme yazılmaktadır. İmar Kanunun’ da yapı izni sadece arsa olan alanlara verilir. Tarla ve arazi olan yerlere yapı inşa edilemez.

Toprak parçasının türü zaman içinde değişikliğe uğrayabilir. Bu gibi durumlarda malikin ya da ilgilinin talebi ile tapu kayıtlarında ki nev’i bölümünde değişiklik yapılır. Bu tapuda cins değişikliği tapuya tescil işlemleri kapsamındadır.

Tapuda nev’i hanesinde toprak parçasının vakıf arazisi olup olmadığı da belirtilmektedir. Tapu kütüğünde nev’i hanesinde vakıf şerhi bulunan ve çıplak mülkiyeti özel kişi veya kuruluşlara ait olan gayrimenkullerin, mirasçısı olmayan vefat etmiş kişilere ait gayrimenkullerin, başka ülke vatandaşı olup da Türkiye’yi terk eden kişilerin arazilerinin ilgili vakfa rücu etmesi gerekir. Bunların tapu kütüğünde nevi hanesinde vakıf şerhi olduğu yazılıdır. Bu taşınmazlar hazineye değil ilgili vakfa şerh edilir.

Şirketlere ait gayrimenkullerin şirket bünyesinde yapılan değişikliklerinde şirketin yeni unvanının tapuya tescil edilmesi gerekmektedir. Şirketlerin bu nev’i değişikliğinin tapuda gerçekleştirilmesi için harç bedeli alınmamaktadır. Örneğin anonim şirketin limited şirkete dönüştürülmesi ya da isminin değiştirilmesi gibi durumlardır.

İlanları Karşılaştırın