Müteahhitin Çalışmayı Devam Ettirememesi Durumunda Neler Yapılmalıdır
  • 12-09-2018
  • 872 Görüntüleme
  • A +
  • A -

Müteahhitin Çalışmayı Devam Ettirememesi Durumunda Neler Yapılmalıdır

Arsanızı kat karşılığı müteahhite verdiniz ancak sözleşmede belirtilen sürede müteahhit inşaatı tamamlayamadı ise mağdur olmamanız için hak arayacağınız hukuki yollar bulunmaktadır.

İşler bu duruma düşmeden henüz müteahhit ile anlaşma aşamasında iken öncelikle noter huzurunda sözleşme yapılması gerekir. Böylelikle ilerde yaşanabilecek olası problemlerin önüne geçmiş olursunuz. Aksi halde noter huzurunda yapılmamış sözleşmeler geçersiz sayılır ve hukuken hak arayamazsınız. Ayrıca sözleşmede belirtilen süre içinde inşaatın tamamlanıp teslim edilmesine kadar geçen süre içinde arsanıza ipotek koyabilirsiniz.

Eğer müteahhit sözleme şartlarına uymuyor, inşaat yapımına başlamıyor ya da eksik yapıyorsa mutlaka ihtarname göndermeniz gerekir. Eksikleri tespit edip bunları ihtarnamede ayrıntılı olarak belirtmelisiniz. İhtarnameye rağmen müteahhit eksiklikleri gidermiyorsa hukuki yola başvurabilirsiniz. Tabi ki öncelikle zamanında ihtarname göndermeniz gerekmektedir.

Arsanızı kat karşılığı müteahhite verdiğinizde ya da maket ve proje üzerinden müteahhitten ev satın aldığınızda yapılan sözleşme maddeleri çok önemlidir. Her bir ayrıntıyı belirtmeli ve teslim süresi konusunda net bir tarih belirtmelisiniz. Müteahhit bu sözleşme maddelerine uymadığı ve zamanında evi teslim etmediği durumda inşaat ayıplı sayılmaktadır. Ayıplı inşaatın tespiti gayrimenkul sahibine aittir. Tespit edip ihtarname göndermenize rağmen müteahhit işi tamamlamıyorsa Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurarak dava açma hakkınız bulunmaktadır. Öncelikle dilekçenizde uyulmayan sözleşme maddelerini ayrıntılı olarak belirtmeli ve inşaatın muayene raporlarını dilekçeye eklemelisiniz. Mahkeme lehinize karar aldığında mağduriyetinizi gidermek için müteahhite ait bağımsız bölümlerin satışına karar verir ve bu satıştan elde edilen meblağ ile zararınız giderilir.

Bu gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamak için öncelikle müteahhit iyice araştırılmalı, önceden yapmış olduğu projeler incelenmeli ve noter huzurunda sözleşme yapılmalıdır. İnşaat yapım aşamasında da belli aralıklarla kontrol edilmesi önemlidir.

İlanları Karşılaştırın