HİSSELİ TAPU NEDİR?
  • 09-03-2018
  • 634 Görüntüleme
  • A +
  • A -

HİSSELİ TAPU NEDİR?

HİSSELİ TAPU NEDİR?

Bir taşınmaz malda birden fazla kişi hak sahibi ise malın hisseli tapusu var demektir. Hisseli apu üzerinde malın hak sahiplerinin isimleri ve sayıları bulunmaktadır.

Hisseli Tapu Çeşitleri:

Ortaklı bir malın iki türlü hisseli tapusu olur. Bunlar el birliği mülkiyeti ve paylı mülkiyettir. Hak sahiplerinin mal üzerinde hangi bölgede ve ne oranda hakları olduğu belirtilmeyen tapular el birliği mülkiyeti için düzenlenir. Genellikle mal paylaşımı ve satışında en çok anlaşmazlıklar el birliği mülkiyetinde yaşanmaktadır. Bu anlaşmazlıkları önlemenin yolu hak sahiplerinin kendi aralarında nerede kimin hangi sahibi olduğunu kararlaştırmaları ve bunu yazılı bir anlaşma ile sağlamalarıdır. Pay mülkiyetinde mal üzerinde kimin ne oranda ve hangi bölgede hakkı olduğu belirtilmektedir.

HİSSELİ TAPUDA SATIŞ İŞLEMLERİ NASIL OLUR?

Hisseli malları hissedarlarının tümünün satış işlemine onay vermesi gerekir. Eğer mal üzerinde hak sahibi olanlardan hissesini satmak istemeyen hissedar varsa satış iptali davası açma hakkı bulunmaktadır.

Hissedarlar anlaşmalı olarak sahip oldukları malı satmak için hep birlikte Tapu Müdürlüğü’ ne gitmeleri gerekir. Kendileri gidemeyen hissedarların vekaletname yolu ile vekil atadığı kişi veya avukatları satış işlemine katılabilirler.

Hissedarlar arasında satış işlemi için anlaşmazlık varsa bir hissedar izale i şuyu davası açabilir. Böyle bir durumda mahkeme diğer hissedarları bilgilendirir ve bilirkişi atayarak malın fiyatlandırılmasını sağlar. Mal icra yolu ile satışa çıkarılır. Satış gerçekleştiğinde alınan ücret mahkeme tarafından hissedarlara payları oranında paylaştırılır. Çoklu ortaklıklarda bir tek kişinin satış istemesi durumunda izale i şuyu davası açma hakkı vardır. Bu şekilde malın satışı yapılır.

HİSSELİ TAPU KREDİSİ

Günümüzde konut sahibi olmak için banka kredisi oldukça fazla kullanılmaktadır. Eğer alınacak gayrimenkul hisseli ise banka kredi şartları tek sahipli mal satışı kredilerinden farklıdır. Böyle durumlarda banka iki yol izleyebilmektedir. Ya her alıcı için ayrı kredi onayı verir ya da tek tapu üzerinden kredi çıkartarak alıcılardan birini borçlu diğerini kefil olarak gösterebilir.

HİSSELİ TAPUNUN İPOTEĞİ

Hisseli tapulu gayrimenkullerde hisseler birbirinden ayrı tutularak ipotek ettirilebilir. Bir taşınmaz üzerinde birden fazla ipotek bulunabilir. İpotek işlemi için rehin sözleşmesi hazırlanarak tescil işlemi yapılır.

İlanları Karşılaştırın