HACZETMEK NEDİR?
  • 08-03-2018
  • 608 Görüntüleme
  • A +
  • A -

HACZETMEK NEDİR?

HACZETMEK NEDİR?

Haczetmek, icra daire tarafından icra takip kararı çıkan bir alacağın ödenmesi için borçlu kişinin yaşamını ve mesleğini sürdürmesi için gereksinim duyduğu taşınır ve taşınmaz mallarına el konulmasıdır.

HACİZ İŞLEMİ NASIL UYGULANIR?

Öncelikle haciz işlemini başlatmak için bazı şartlar yerine getirilmelidir. İcra dairesinin icra takip kararı çıkartması ve ilamsız borçların borçluya tebliğ edilmesi ve borçluya verilen 7 günlük itiraz süresi içinde borçlunun itiraz etmemesi ve de borcunu bu sürede ödememesi durumlarında icra işlemi başlatılabilmektedir.

Haciz işleminde öncelikle icra memuru borçluya ait malların tespitini yapar ve tutanak tutar. Eğer borçlunun borcunu ödemeye yetecek kadar taşınır malı, parası, hisse senedi varsa taşınmazları haczedilmez. Borçlunun yaşamını sürdürebilmesi için gerekli eşyaları ve mesleğini yapabilmesi için gerekli araçları da haczedilmemektedir.

Ordudan emekli olanların maaşları, dul ve yetim aylıkları, ordu mensuplarının ikramiyeleri, yardım kuruluşlarından bağlanmış aylıklar haczedilmemektedir.

Genellikle borçlunun hayatını sürdürmesinde eksikliğinin sorun yaratmayacağı malları haczedilebilir.

İcra işleminde tutanak tutulmasından sonra icralık mallar satışa çıkarılır ve satıştan elde edilen gelir ile alacaklıya alacağı kadar ödeme yapılır. Satış işleminde borçlunun borcundan daha fazla gelir elde edilirse bu fark borçluya geri verilir.

İcralık malların satılamaması durumunda bu malların borçluya iadesi söz konusu değildir. Aksine malların değeri düşürülmekte ve geçen süre içinde borca faiz işlemeye devam edecektir. Borçlu kendisi borcunu ödedikten sonra bu mallarını geri alabilir.

Her ne kadar icra ve haciz işlemleri borçlu aleyhine bir durum gibi algılansa da her iki tarafın mağduriyetlerinin giderilmesi açısından etiktir ve kısa sürede çözüme ulaştırılması gerekir. Aksi halde borç faizlerle birlikte artacak ve ödemesi daha zor hal alacaktır. Bu da hem borçlu hem de alacaklı için olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

İlanları Karşılaştırın