HACİZ NEDİR?
  • 08-03-2018
  • 512 Görüntüleme
  • A +
  • A -

HACİZ NEDİR?

HACİZ NEDİR?

Borçlu bir kişinin borcunu ödeyememesi durumunda, alacaklı kişinin borçlunun mallarına el koyma ya da satılmasına kısıtlama kararı çıkartmasına haciz denir. Devlet, uygulayacağı haciz işlemi ile borçlunun borcunu ödemeye yetecek taşınır, taşınmaz mallarına, hisse ve parasına el koyar.

HACİZ TALEBİ

Alacaklı ya da vekili, İcra Dairesine başvurarak borçluya icra takip kararı çıkartma talebinde bulunur. Borçlunun mallarına haciz yoluyla el konulur ve ihale ile satışa çıkarılır. Satıştan elde edilen gelir ile alacaklıya alacağı kadar ödeme yapılır.

Borçlunun yaşamını sürdürmesi ve sağlıklı yaşamayabilmesi için gerekli hayati malları ve mesleğini sürdürebilmesi için gerekli ekipmanları dışında ki malları haciz işlemine tabi tutulmaktadır.

Ordudan emekli olanların aylıkları, dul ve yetim aylıkları, ordu mensuplarının ikramiyeleri, yardım kuruluşlarından bağlanmış olan yardım ve aylıklar haczedilmemektedir.

HACİZ MÜZEKKERESİ NEDİR?

Borçlunun tapudaki gayrimenkullerinin, bankadaki paralarının ya da başka bir yerde bulunan mallarının haciz edilmesi durumunda Tapu müdürlüğüne, Bankalara haciz olunan mallar hakkında yazılı belge gönderilir. Buna haciz müzekkeresi denir.

HACİZ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?                           

Kişiler haklarında başlatılmış bir haciz işlemi olup olmadığını icra dairelerinden ya da e- devlet sistemi üzerinden öğrenebilirler.

HACİZ KALDIRMA NEDİR?

İlgili dosya borcu ödendiği takdirde ya da alacaklı veya alacaklı avukatının talebi ile haciz kaldırılabilir. Haciz süresi içinde satış işlemi gerçekleşmez ya da istenmez ise haciz düşecek ve kalkmış olacaktır. Bu süre taşınır mallar için bir yıl, taşınmaz mallar için 2 yıldır. Bu süreler içinde haczedilen malların satışına talep gelmemiş ise haciz işlemi düşecektir.  

Ayrıca borçlu haciz işleminin usulsüz yapıldığı gerekçesi ile haciz kaldırma talebinde bulunabilir. Bu durumda mahkemenin vereceği karar ile talep uygun bulunursa haciz kaldırılır.

İlanları Karşılaştırın