GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ NEDİR?
  • 08-03-2018
  • 691 Görüntüleme
  • A +
  • A -

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ NEDİR?

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ NEDİR?

Gayrimenkul satış vaadi, tapuda satış işleminin yapılmasından önce düzenlenen satış sözleşmesi yapma hakkı veren bir sözleşmedir. Ön sözleşme niteliğinde olan satış vaadi sözleşmesi ile gayrimenkulün satışı için gerekli ana sözleşme hüküm altına olunmuş olur.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile tarafların kanun karşısında hak iddia etmeleri için bir takım şekil şartlarına uyulması gerekir. Bunlar, sözleşmenin noterde düzenlenmesi ve tarafların iradelerini net bir şekilde ortaya koymaları gerekmektedir. Tarafların anlaşarak karşılıklı beyanda bulunmaları gerekir. Tek tarafın beyanı ile yapılan sözleşmeler hukuk karşısında geçersiz sayılmaktadır.

Gayrimenkulün tapusuz olması durumunda satışın vaadi mümkün değildir. Ayrıca gayrimenkulün belirli ve belirlenebilir olması şartı bulunmaktadır. Yani gayrimenkulün tescil krokisi, çapı ve mülkiyet sınırları belgeler ile belirlenmiş olması satış vaadi sözleşmesini geçerli kılmaktadır.

Satış vaadi sözleşmesinin geçerli olmasını sağlayan diğer bir şartta gayrimenkulün satış bedelinin sözleşmede belirtilmiş olmasıdır.

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEREDE VE NASIL DÜZENLENİR?

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi noterde ya da Tapu Müdürlükleri’ n de düzenlenmektedir. Her iki tarafında iradelerini açık bir şekilde ifade ederek noter huzurunda sözleşme yapmaları gerekir.

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ŞERHİ                                                             

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi kişisel hakların tesisini sağlamaktadır. Taraflardan birinin talebi ile tapu kütüğüne şerh konabilir. Eğer sözleşme noterde düzenlenirse şerhe gerek kalmadan sözleşme geçerli olmaktadır. Tapu kütüğünde şerh olmaması üçüncü kişilerin sicile işlem yapmasına karşı sözleşme tarafı hak talebinde bulunamaz. Bu yüzden satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh koyulması ile tarafların kişisel haklarını güvence altına almaktadır.

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ZAMAN AŞIMI NEDİR?

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde zaman aşımı süresi 10 yıldır. Tapuya şerh konuşması ile ilk beş yıl gayrimenkulün satış, ipotek ve irtifak hakları tapuya tescil edilmeyecektir.

İlanları Karşılaştırın