EV ALMAK VE SATMAK İSTEYENLERE MÜJDE
  • 23-07-2019
  • 16,199 Görüntüleme
  • A +
  • A -

EV ALMAK VE SATMAK İSTEYENLERE MÜJDE

Yeni Tapu Kanunu ile Tapu İşlemleri Kolaylaştı

Ev almak ya da satmak isteyenleri ilgilendiren Yeni Tapu ve İmar Kanunu Mecliste kabul edildi ve bürokrasi işlemleri azalmış oldu. Yeni İmar ve Tapu Kanunu ile artık alıcı ve satıcılar birlikte Tapu Müdürlüklerine gitmek zorunda bile kalmadan bulundukları şehir ya da ülkelerde gerekli işlemleri yapabilmekteler.

Tapu alım ve satımlarında daha önceden birçok bürokratik işlemler hem zaman almakta hem de yorucu olmaktaydı. Yeni kanunla daha kısa sürede daha az uğraşı ile artık vatandaşlar daha rahat ev satmakta ve satın almakta. Ayrıca yeni kanun ile tapulara resim yapıştırma zorunluluğu da kalktı. Bürokrasisin ortadan kalkması ile maliyetlerde azalmaktadır.

Yeni Tapu Kanunu ile kat mülkiyetine tabi olan projelerde, hatalı bağımsız bölüm ve blok numaraları yetkilendirmiş Harita ve Kadastro Bürosu ve Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ilgili yetkililer tarafından onaylanan teknik rapor Tapu Müdürlüğüne sunulacaktır. Yapılan düzeltmelerde ayni ve şahsi hak sahiplerinin rızası aranacaktır.

Kentsel Dönüşümde Mağduriyete Son!

Hasarlı ve sağlıksız binalar daha önceden kat maliklerinin izni alınarak yıkılmaktaydı. Yeni yasa ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılması gereken binaları tespit ederek kat maliklerine sormadan yıkım işlemi yapabilmektedir.

Ayrıca kentsel dönüşüm projelerinde yüklenici olan müteahhitler kendi paylarına düşen dairelerin satışını, inşaatın yüzde sekseni bitmeden gerçekleştiremeyecekler. Bunun için öncelikle Tapu idaresine müracaat etmek zorundadırlar. İdare, yerinde inceleme yaparak inşaatın tamamlanma durumunu yapı denetim sisteminden kontrol edecekler ve tamamlanma oranını belirleyeceklerdir. Tapu Müdürlüğü satışın yapılabileceğini onaylayacak ancak kat maliklerinin de onayı alınacaktır. İnşaat işine 6 adan daha uzun süre ara veremeyecekler. Böyle bir durumda hak sahipleri müteahhitle yaptıkları sözleşmeyi feshedebilirler. Yine bu durumda müteahhitin hak sahiplerine ödediği kira yardımı geri istenmeyecektir.

Kentsel dönüşüm kararı alınmış binada kentsel dönüşüme girmek istemeyen kişilerin hisseleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile satışa çıkarılmaktaydı. Yeni Kanun ile bu hisseler ihale yöntemi ile üçüncü kişilere satışa çıkarılmaktadır. Öncelik aynı binadaki kat maliklerine verilecektir. Kat maliklerinden hisseleri alan olmazsa hisseler talip olan diğer yatırımcılara satılacaktır.

Yeni kanunla kentsel dönüşüm projelerinde hem malikler hem de yatırımcılar kazanmakta. Riskli ev oturan kişiler hisselerini yatırımcılara satarak zarar etmemiş oluyorlar. Yatırımcılarda güvendikleri projeden hisse alarak sağlam yatırım yapabilmektedirler.

Metruk Binaların Durumu

Metruk bina, yani terk edilmiş, kullanılmayan, yıkık dökük, hem çevre görselliği hem de güvenliği açısından riskli binadır. Yeni İmar ve tapu Kanunu ile bu metruk binalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilerek yetkililer tarafından listelenecektir. Listede ki metruk binalar her mahallenin muhtarı tarafından ilan edilecek. Ayrıca tehlike arz eden yapıların sahiplerine tebligat yapılmakta ya da idarenin internet sayfasında 30 gün süreyle ilan edilecektir. Tebligat hasarlı ve tehlikeli binaya asılacaktır. Bina sahipleri belirtilen sürede var olan tehlikeyi ortadan kaldırmalar ise belediye ve valilik tarafından yıkım işlemi başlatılacaktır. Bina sahiplerine bu şekilde duyuru yapılacak ve hak sahibinin izni ve onayı olmaksızın bakanlık tarafından yıkımı gerçekleştirilecektir. Yıkım için yapılan masrafların yüzde 20 fazlası, bina sahiplerinden tahsil edilecektir.

Riskli binalarda ikamet eden kişilere de binayı tahliye etmeleri konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tebligat yapılmaktadır.  Verilen süre içinde binayı boşaltmamaları durumunda kolluk kuvvetlerinin de yardımı ile bina görevliler tarafından maliklerden izin almaksızın tahliye işlemleri gerçekleştirilecektir. Boşaltılan binanın yıkım işlemi gerçekleştirilecektir.

İlanları Karşılaştırın