EMLAK VERGİSİ HAKKINDA BİLİNMEYEN HER ŞEY
  • 17-02-2019
  • 17,927 Görüntüleme
  • A +
  • A -

EMLAK VERGİSİ HAKKINDA BİLİNMEYEN HER ŞEY

EMLAK VERGİSİ HAKKINDA BİLİNMEYEN HER ŞEY

Emlak vergisi, arsa, arazi, konut ve iş yeri gibi taşınmaz mallar için her yıl devlete ödenen bedeldir. Taşınmazın türüne, konumuna ve büyüklüğüne göre miktarı belirlenmektedir.

Emlak vergisi nedir?

Her türlü taşınmaz mal sahiplerinin, her yıl ödemekle mükellef oldukları emlak vergisi, internet üzerinden, belediyelere giderek ya da farklı banka şube ve ATM’lerinden ödenmektedir. Taşınmaz mal sahibi olanlar, emlak vergisi borçlarını www.gib.gov.tr adresinden ya da E- Devlet mobil uygulamasından öğrenebilmektedirler.

Emlak vergisi ödeme dönemleri ne zamandır?

Emlak Vergisi iki eşit taksitle ödenebildiği gibi tek seferde de ödenebilmektedir. Taksit ile ödemek isteyenler, ilk taksitlerini 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında, ikinci taksitlerini de 1 Kasım ile 1 Aralık tarihleri arasında ödemek zorundadırlar.

Bu süreler içinde ödenmeyen emlak vergisi için gecikme zammı uygulanmaktadır. Gecikme zammı her ay için yüzde 1,40 olarak tahsil edilmektedir.

Emlak vergisi nerelere ödenir?

Emlak vergisi, Belediyelere ödenmektedir. Günümüzde belediyeye giderek sıra bekleyip ödeme yapmak yerine artık internet aracılığı ile online ödeme yapmak mümkündür. İlgili belediyenin resmi internet sitesine giriş yaparak ya da E- Devlet sisteminden giriş yaparak ödeme gerçekleştirilmektedir. İnternet üzerinden yapılan ödemelerde T.C kimlik numarası ve şifre gereklidir.

İnternet kullanmayanlar ve Belediyeye gidecek zamanı olmayanlar banka havalesi ile ödeme yapabilirler. PTT şubelerine giderek ilgili belediyenin hesap numarasına havale yapılmaktadır. Emlak vergisi mükellef numarası ve T.C kimlik numarası bu işlem için gereklidir.

Emlak vergisi nasıl hesaplanır?

Emlak vergisi hesabı, taşınmazın konumuna ve türüne göre hesaplanmaktadır. Söz konusu taşınmaz Büyükşehir sınırları dışında ise, bina için binde 2, arazi için binde 1, konutlar için binde 1, arsalar için binde 3’tür. Taşınmaz mal Büyükşehir sınırları içindeyse, binalar için binde 4, konutlar için binde 2, arsalar için binde 6, araziler içinde binde 2’dir.

Emlak vergisi bildirimini ne zaman yapılmalıdır?

Yeni bir taşınmaz alan kişiler, Belediyelere beyanda bulunmak zorundadırlar. Zamanında beyan edilmeyen taşınmazlar için Vergi Usul Kanunu’nun 376. Maddesine göre Vergi usulsüzlük cezası kapsamında hem vergi hem de vergi zıyai cezası söz konusu olacaktır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için taşınmazı aldıkları yıl içinde beyanname vermeleri gerekir.

Yeni inşa edilen taşınmazlar içinde beyan zamanı inşaatı sona erdiği dönemin bütçe yılıdır. Bu süre içinde belediyeye vergi beyanında bulunulması gerekir. Bulunulmadığı takdirde aynen hem vergi hem de vergi zıyai cezası ile karşılaşılmaktadır.

Emlak vergisi bildirimi için gerekli evraklar nelerdir?

Emlak vergisi beyanı için ilgili Belediyeye başvuru sırasında, tapu ve nüfus cüzdanı fotokopisi, binalar için yapı kullanma izni fotokopisi, binanın bulunduğu adres, beyan sahibinin ikamet adresi, işyeri adresi ve vergi numarası gereklidir. Tüm bu evraklar ile ilgili belediyenin "Mali Hizmetler Müdürlüğü" emlak servisine başvurması yaparak beyanda bulunabilirsiniz.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR KİMLERDİR?

Emlak Vergisi Kanunu’na göre Emlak vergisinden muaf olanlar;

Taşınmazının brüt alanı 200 metrekarenin altında olanlar

 Geliri olmayan işsizler ve ev hanımları

200 metre kareyi aşmayan konut sahibi engelliler,

Gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri

İl Özel İdarelerinin, Belediyelerin, Devlete ait binaların vergi muafiyeti bulunmaktadır.

Emlak vergisi Borcu nereden ve nasıl öğrenilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı online sisteminden bilgi alabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi mükelleflerine online olarak beyanname ve vergi ödeme portalı ile hizmet vermektedir. Emlak vergisi borçlarını www.gib.gov.tr adresine giriş yaparak ya da E- Devlet mobil uygulamasından öğrenmek mümkündür.

İlanları Karşılaştırın