ARZİ İTTİFAK HAKKI NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 830 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ARZİ İTTİFAK HAKKI NEDİR?

ARZİ İRTİFAK HAKKI NEDİR?

Medeni Kanun 779. Maddesine göre irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde başka bir taşınmazın lehine oluşturulan haktır. İrtifak hakkına sahip olan kişiye taşınmaz üzerinde hak verirken taşınmazın malikinin bazı haklardan yararlanmasını sınırlar.

İrtifak hakkı ayni sınırlı haklardandır. Şahsi ve arzi irtifak hakkı olarak ikiye ayrılır.

Şahsi irtifak hakkı, mülkiyet hakkı olmayan kişinin lehine kurulmaktadır. Taşınmaz irtifak hakkında olduğu gibi iki taşınmaz arasında değil tek bir taşınmazda gerçek ya da tüzel kişi lehine kurulmaktadır.

ARZİ İRTİFAK HAKKI

Arzî irtifak hakkı aynı zamanda taşınmaz irtifakı olarak da adlandırılmaktadır. Bir taşınmaz lehine kurulan diğer taşınmaza sorumluluk yükleyen haktır. Arzi irtifak hakkında iki taşınmaz maldan söz edilmektedir. Bunlardan biri yararlanan diğeri yükümlü taşınmazlardır.

ARZİ İRTİFAK HAKKINA ÖRNEK

Arzi irtifak hakkında iki taşınmaz bulunmaktadır. Şahıs üzerine kurulmaz. Böylelikle taşınmazın sahibi olan kişi irtifak hakkına da sahip olmuş olur. Eğer taşınmazın sahibi taşınmazı başkasına devrederse irtifak hakkı da devralan kişiye geçer. Bir kişi sonradan yükümlü taşınmaza sahip olursa bu yükümlülüğe katlanmak zorundadır.

Taşınmaz İrtifak Hakkının kazanımı tapu kütüğüne tescil edilerek ve resmi senet düzenlenerek mümkün olur. İrtifak hakkının kazanımı ve tescili, Medeni Kanun’un 780. maddesinde aksi belirtilmiş olmadıkça mülkiyetine ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Taşınmazlar üzerinde mülkiyet hakkının kazanılması aslen ve devren olabilmektedir.

Taşınmaz irtifak hakkı, tapu kütüğünde kaydının silinmesi, bir kişinin taşınmazı ile birleşerek hak sahibinin hakkını terkin ettirmesi ve haktan sağlanan yararların yok olması, sürenin sona ermesi, taşınmazın yok olması ve kamulaştırılması ile sona ermektedir.

 İrtifak Hakları için Tapu Müdürlükleri’ne başvurarak resmi sözleşme yapmak gerekir. Tapu Kütüğüne taşınmazın tescili yapılarak yasal geçerlilik kazanır.

İlanları Karşılaştırın