ARSA HİSSESİ NASIL DEVREDİLİR?
  • 14-11-2018
  • 10,799 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ARSA HİSSESİ NASIL DEVREDİLİR?

ARSA HİSSESİ NASIL DEVREDİLİR?

Arsa hisse devri, arsa sahiplerinin sahip oldukları paylarını satış ve bağışlama yoluyla gerçekleşmektedir. Arsa sahipleri, arsa üzerinde ki % 0,1 il3 % 100 arasındaki paylarını üçüncü şahıslara veya diğer hisse sahiplerine bağış ya da satış yaparak devredebilirler.

HİSSE DEVRİ NEDİR?

Arsa sahipleri, arsa üzerinde ki hisselerini satışa çıkarmak ya da bağışlamak isterlerse öncelikle hisselerinin yüzde oranını kayıt altına almaları gerekir. Bu şekilde Tapu Müdürlüğü ya da noter huzurunda devir işlemi gerçekleşebilir.  Bu devir işleminin yapılabilmesi için arsa hissedarlarının tümünün rızası olması gerekir. Bu duruma elbirliği, iştirak şartı denir. İştirak bozulmadan diğer hisse sahiplerinden birine devir yapılabileceği gibi iştirak bozularak üçüncü şahıslara da satılabilir.

TAPU HİSSE DEVRİNDE GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Tapu hissesi devrinde, devir belgelerinin eksiksiz olması gerekir. Bu belgeler;

Vergi dairesinden devredilecek hissenin veraset ve intikal vergisinin belgesi alınmalıdır.

Arsa hissesini devredecek ve hisseyi alacak kişilerin nüfus cüzdanları, T.C. kimlik numaraları, vergi numaraları, vesikalık fotoğrafları ve varsa temsil eden avukatın avukat kimliği hazır bulundurulmalıdır.

Bu belgeler ile Noter ya da Tapu Müdürlüğüne başvurulmaktadır.

MİRAS PAYININ DEVRİ

Miras ortaklarının haklarını ve miras kalan taşınmazı en iyi şekilde korumak için kanunen elbirliği mülkiyeti kabul edilmiştir. Elbirliği mülkiyet yasası ile tüm mirasçıların hakları korunmaktadır. Ancak belli başlı nedenler doğrultusunda miras payının devri söz konusu olabilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 677. Maddesine göre miras açıldıktan sonra paylaşılması arasındaki süre içinde hisse payının devri mümkün olmaktadır.

Medeni Kanun’un 678.maddesine göre miras açılmadan mirasçının beklediği miras hakkı üzerinde tasarrufta bulunma imkanı vardır.

Miras payının devri, iştirak bozulmadan yapılacaksa ya satış ya da bağış yolu ile yapılmaktadır. Eğer hisse payı karşılığında bir ücret belirlenmiş ve bu ücret karşılığında devir yapılacaksa buna satış yolu ile hisse devri denir. Eğer bir ücret karşılığı olmadan devir yapılacaksa buna da bağış yolu ile devir işlemi denir.

Miras kalan bir arsanın mirasçılara düşen paylarının devir işlemleri için Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurulması gerekir. Medeni Kanun’ a göre miras payı devri için evrak düzenlenmesi noterde yapılmaktadır.

Miras kalan arsanın hisse payı üçüncü kişilere devredilecekse tüm mirasçıların tümünün katılımı ile mümkün olmaktadır. İştirakın yani elbirliğinin feshi yapılmamaktadır.

MİRAS PAYININ DEVİR İŞLEMLERİNİN MALİ BOYUTU

Öncelikle Vergi Dairesinden, devredilecek arsa payının veraset ve intikal vergi ilişiğinin kestirildiğini belirten belge alınmalıdır. Eğer hisse payı bedel karşılığında devredilecek yani satış yapılacaksa her iki taraflardan harç tahsil edilmektedir. Bu harç bedeli, arsa emlak beyan değerinin yeniden değerleme oranı üzerinden az olmayacak şekilde tarafların belirledikleri satış bedelinin binde 15 oranıdır.

Eğer miras payının satışı söz konusu değilse yani bağış yapılacaksa mirasçıdan kayıtlı değer üzerinden binde 54 oranında harç tahsil edilmektedir. Bu işlemden sonra vergi dairesine ihbarda bulunmak gerekir.

Devredilecek miraslı arsanın üzerinde vakıf şerhi varsa öncelikle vakıf taviz bedelinin ilişiği kstirilmeli ve döner sermayenin belirleyeceği miktar tahsil edilmektedir.

MİRAS PAYININ DEVREDİLMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Miras Payını Devredenin Mirasçı Olması

Miras Bırakanın Birden Fazla Mirasçısının Bulunması

Miras Payının Devri Sözleşmesinin Şekil Şartı

Miras payının diğer mirasçılardan birine devir edilmesi için adi yazılı şekilde, mirasçı olmayan üçüncü şahsa devri ise resmi şekilde yapılmaktadır.

Miras payının üçüncü şahsa devri ile bu üçüncü kişi mirasçı haklarına sahip olmamaktadır. Bu yüzden miras paylaşımına katılamaz. Miras paylaşıldıktan sonra miras payını kendisine devreden şahsın mallarının devrini talep edebilir.

 

İlanları Karşılaştırın