ANA GAYRİMENKUL NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 1,844 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ANA GAYRİMENKUL NEDİR?

ANA GAYRİMENKUL NEDİR?

Gayrimenkullerin mülkiyetini düzenleyen 634 sayılı kat mülkiyeti kanunun 2. maddesi uyarınca kat mülkiyetine bahis olan bir taşınmaz malın tümüne ana gayrimenkul adı verilir. Ana gayrimenkulde kat mülkiyetine veya kat irtifakına bağlı olarak ifade edilmemiş paylar veya hak sahiplikleri devredilemez ve bırakılamaz.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre gayrimenkulün ana hatlarını oluşturan yapı kısmına ana yapı adı verilir. Ana gayrimenkulün tek başına kullanılmaya müsait, kanun hükümleri uyarınca bağımsız mülkiyet kapsamında olan bölümlerine ise bağımsız bölüm adı verilmektedir. Bağımsız bölümün dışında kalan ancak doğrudan doğruya bağımsız bölümler için ayrılmış olan yerlere eklenti adı verilmektedir.

Bağımsız bölümler üzerindeki mülkiyet hakkına kat mülkiyeti, kat mülkiyeti sahiplerine ise kat malikleri adı verilir. Ana gayrimenkul taşınmazın bağımsız bölümleri dışında kalan, kat sakinlerinin korunma, ortak kullanım ve faydalanmamacı ile yapılmış olan yerler ortak alan olarak tanımlanmıştır. Ve ortak alanlar kat maliklerinin ortak hakka sahip olduğu yerlerdir.

ANA GAYRİMENKULÜN YÖNETİMİ NASILDIR?

Ana gayrimenkulün Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yönetiminde kat sakinleri kurulu yetkilidir. Yönetim şekli kanun hükümlerine aykırı olmamak şartı ile genel kurul tarafından belirlenir. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yönetim için öngörülmüş organlar kurul ve yöneticidir.

ANA GAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA NASIL OLMALIDIR?

Ana gayrimenkulün giderlerine Kat maliklerinin nasıl katılacağı Kat Mülkiyeti Kanunu ile belirlenmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunun 20. maddesine göre bahçıvan, kapıcı ve bekçi giderleri için yapılacak olan tüm harcamalara kat malikleri eşit olarak katılır. Tüm haklar ve tüm harcamalar eşit biçimde paylaşılır.

ANA GAYRİMENKULÜN SİGORTA ETTİRİLMESİ NASILDIR?

Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi ve sigorta primlerinin ödenmesinde, kat malikleri arsa payları kadar sorumlukları vardır. Toplanılan sigorta meblağı üzerinden her bir kat malik arsa payı kadar ödeme yapar. Ödeme eşit miktardadır.

İlanları Karşılaştırın