AMORTİSMAN NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 717 Görüntüleme
  • A +
  • A -

AMORTİSMAN NEDİR?

AMORTİSMAN NEDİR?

Amortisman aynı zamanda yıpranma payı olarak da bilinmektedir. Şirketlerin gayrimenkul ve gayrimenkul gibi değeri olan demirbaş ve kıymetlerin yıllık aşınma ve yıpranma oranlarının belirlenerek kardan gider olarak düşürülmesidir.

Şirketler için amortismanın hesabı önemlidir. Bir gider hesabı olan amortisman yıl sonunda kayıt defterine gider olarak yazılmalıdır. Bu değer hesaplanmaz ve gider olarak düşülmezse şirketin karı olduğundan daha fazla görünecek ve ortaklar arasında paylaşım bu fazla değer üzerinden yapılacaktır. Bu da şirketin kasasından fazla para çıkmasına ve şirket sermayesinin azalmasına neden olacaktır. Amortisman ayırma muhasebede basit usulde yapılmaktadır.

Kıymetlinin amortisman yazılması için gerekli şartlar:

Malın bir yıldan uzun süre şirkette kullanılıyor olması

Yıpranma, aşınma ve ye değer kaybı olması,

Envantere dahil edilip ve kullanıma hazır olması

AMORTİSMAN ORANLARI

Amortisman oranı Vergi Kanunu’na göre en fazla % 20’dir.  Mükellefler bu oranı aşmamak üzere amortisman tespitini yaparak kayıt defterlerine geçirebilirler.

AMORTİSMAN NASIL AYRILIR?

Amortisman ayırma işlemi, şirketlerin bir yılı geçkin süre içinde yıpranan ve değeri düşen malların değerlemesi yapılarak kayıt defterine gider olarak işlenmesi ile yapılır. Maliye Bakanlığı, kıymetlerin kullanma sürelerini dikkate alarak her türden malın amortisman oranlarını maksimum olacak şekilde listeler.

AMORTİSMAN KAYDI NASIL YAPILIR?

Amortisman kaydı şirket politikasına göre 7A ve 7B seçenekleri ile yapılır. 7A seçeneğinde giderin nedenini belirtmek gerekir. 7B seçeneğinde ise gelir ve gider dengesi ön plana çıkarılır.

AMORTİSMAN HESAPLAMA

Amortisman hesabına bir örnek verelim.

Bir işletme KDV hariç 30.000 TL değerinde demirbaş satın alıyor.

Demirbaşın kullanım ömrü 5 yıl

Önce amortisman oranını bulalım. Demirbaşın kullanım ömrü 1’ e bölünür 2 ile çarpılır.

Amortisman oranı 1/5= 0,2

0,2 x 2=0,4 amortisman % 4

30.000 x %4 = 1200 TL  

İlanları Karşılaştırın