KAZAİ TAKSİM NEDİR
  • 23-04-2018
  • 1,778 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KAZAİ TAKSİM NEDİR

KAZAİ TAKSİM NEDİR?

Paylı mülkiyetli menkul ve gayrimenkullerin üzerindeki ortaklığın giderilmesine taksim denir. Taksim rızai ve kazai olarak iki türlü yapılmaktadır.  Rızai yani aynen taksim, paydaşların kendi aralarında sözleşmenin belirttiği şekilde anlaşarak haklarına düşen payı almalarıdır. Kazai taksim ise paydaşların kendi aralarında anlaşamayıp mahkemeye başvurarak hakim kararı ile paylarını almalarıdır.

Pay sahiplerini kazai taksim ile malların paylaşılması için söz konusu malın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne başvurmaları gerekir. Başvuru sırasında gerekli olan evraklar:

Taksim yapılacak gayrimenkullerin tapu senetleri

Gayrimenkullerin paydaşlarının ya da varsa temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları.

Maliklerin ikişer adet vesikalık fotoğrafları

Temsil edilecek kişiler varsa vekaletname örneği

Belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösteren belge.

Söz konusu gayrimenkul bina ise zorunlu deprem sigortası

Noter tarafından hazırlanmış fotoğraflı ve onaylı taksim sözleşmesi.

Kazai taksim davalarında öncelikle paydaşların haklarını eşit bir şekilde almaları hedeflenmektedir. Gayrimenkulün tapuda kayıtlı olmaması durumunda tescili için mahkeme süre vermektedir.             Paydaşları aynı olan birden fazla mallara ait davalar ayrı ayrı açılmışsa bunların birleştirilmesi mümkündür.

Paylaştırılması söz konusu olan mallar birden fazla ise her birinin ayrı dava konusu olabilir. Fakat aynı yargılama türü uygulanacağı için birleştirilerek tek bir dava da değerlendirilmesi mümkündür. Söz konusu gayrimenkulün başka bir mahkemede ortaklık paylaşımı dava açılmış ve görülüyorsa sonradan açılan dava açılmamış sayılır.

Mal paylaşımı ve ortaklığın giderilmesi davasında davacı ıslah yolu çözümünü talep edebilir. Davalıların bu konuda rızası alınmadan davacının talebi geçerli olmaktadır.

Mahkeme aynı nitelikte paydaş adedi kadar ortak malın parçalara ayrılmasının mümkün olması zorunluluğu aranmaktadır. Ancak bu mümkün değilse ve paydaşların bazılarına niteliği düşük pay düşüyorsa ivaz ilavesi yapılmaktadır. Burada ivaz para olabileceği gibi eklenmesi gereken bedel değerinde eşya da olabilir. 

 

İlanları Karşılaştırın