Konut satış işlemlerinde tapu masrafını kim öder?
  • 28-08-2018
  • 837 Görüntüleme
  • A +
  • A -

Konut satış işlemlerinde tapu masrafını kim öder?

Konut satış işlemlerinde tapu masrafını kim öder?

Ev satın alımlarında ev kıymetinden değişik giderler de tüketmeniz gerekebilir. Bunlardan biri olan tapu gideri, hem müşteriyi hem de satıcıyı ilgilendiren ehemmiyetli bir bedeldir. Ev satış operasyonlarında tapu giderini kim öder sualine yanıt vermek için gayrimenkul danışmanı ya da notere müracaat etilebilir.

492 rakamlı Harçlar Yasayı’na baktığımız zaman 4 rakamlı tarifede geçen tapu operasyonlarının tapu harcına tabi yakalandığını söyleyebiliriz.Tapu harcı emlak ödentisinden az olmamalıdır. Emlak ödentisi kıymeti de Emlak Ödentisi Yasayı’nda sarihçe belirtilmiştir. Bahsettiğimiz tapu harcı asgari olarak devredilen taşınmazın emlak ödentisi kıymeti kadar olabilecek fakat reel devir maliyetinin emlak ödentisinden çok olması vaziyetinde tapu harç kıymetinin reel devir değeri üstünden hesaplanarak ödenmesi kararlaştırılacak.

Tapu giderlerini hangi oranda kim ödüyor?

Tapu harcı değeri satış değeri üzerinden hesaplanıyor ve bu oran binde 20 olarak gözüküyor. Öncelikle bir taşınmazın alım satım operasyonlarını yapmak için bağlı olunan Tapu Müdürlüğü’ne gitmek gerekiyor. Tapu devir operasyonlarının asıllaşması için bu harç kıymetini ödemek gerekli, aksi gidişatta devir harekâtı hakikatleşmiyor. Akdikeni ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenen bu değer binde 20 olarak ödeniyor.

Tapu harç değeri satış ölçüyü üzerinden hesaplandığı için değeri düşük yakalamak isteyen akdikeni ve satıcı konutun maliyetini daha düşük göstermek isteyebilir. Ancak böyle bir gidişatta tapu harçları için hem müşteriye hem de satıcıya ceza kesilecektir. Bu sebeple tapu harçları taşınmazların reel değerleri üzerinden hesaplanmalıdır.

Tapu harcı hesaplaması nasıl yapılır?

Ev satış operasyonlarında tapu giderini kim öder ve gider nasıl hesaplanır suali için binde 20’lik harekâtı hakikatleştirmeniz gerekiyor. Bunu bir misalle söyleyecek olursak 400 bin liralık konutu ölçüt alabiliriz. Satın almak istediğiniz 400 bin TL bedelindeki malın binde 20’si 8 bin TL yapmaktadır. Başka Bir Deyişle 8 bin TL’yi hem akdikeni hem de satıcı tapu harcı olarak ayrı ayrı ödemekle mükelleftir. Başka Bir Deyişle reelinde toplamda yapılan harç ödemesi binde 40’ı bulacak ve 400 bin TL’lik konut için toplamda 16 bin TL’lik harç değeri ödenmiş olacaktır.

Tapuda konutun satışı için zorunlu olan belgeler nelerdir?

Tapuda konutun devredilmesi için hem müşteriden hem de satıcıdan ayrı ayrı istenen belgeler vardır. Malı satacak olan bireyin popülasyon cüzdanını ve tapu hakikatiyle fotokopisini kesinlikle yanında bulundurması gerekir. Satıcının ödenti borcu yoktur yazısını da alması gerekecektir. Bir adet fotoğraf ve şayet operasyonları emlakçı yapacaksa vekaletname bulundurmalıdır.

Alıcının da yanında kimlik evrakını ve 2 adet fotoğrafı hazır etmesi gerekir. Tapu harç kıymetinin ödendiğine dair dekontları da aldıktan sonra Tapu Müdürlüğü kısa müddette konutun satış işlemine reelleştirecektir.  Ev satış operasyonlarında tapu giderini kim öder suallerini emlak danışmanınıza da sorabilirsiniz

İlanları Karşılaştırın