HAKKI ŞUFA NEDİR?
  • 09-03-2018
  • 615 Görüntüleme
  • A +
  • A -

HAKKI ŞUFA NEDİR?

HAKKI ŞUFA NEDİR?

Hisseli mülkiyet hakkı olan birinin hissesini satmak istemesi durumunda diğer hisse sahiplerine öncelikli olarak satın alma hakkı verilmesine hakkı şufa denir. Bir başka deyişle ön alım hakkıdır. Hisseli mülkiyet kurulumu ile hakkı şufa da doğmaktadır.

HAKKI ŞUFA ŞARTLARI NELERDİR?

Medeni Kanun’a göre hakkı şufa sadece hisseli mülkiyetler için söz konusudur. Şufa hakkı sadece hissedarlar tarafından kullanılabilir. Gayrimenkul üzerinde ayni hakkı bulunanlar hakkı şufa talebinde bulunamazlar. Aynı şekilde hissesi olmayanlarda doğal olarak bu haktan yararlanamazlar. Şufa hakkının kullanılması için gayrimenkulün bölünmemiş olması gerekir. Taksim edilmiş gayrimenkuller şufa hakkını kaybederler.

HAKKI ŞUFA DAVASI

Hisseli bir mülkiyetin hissedarlarından biri payını üçüncü bir kişiye satması halinde diğer hissedarların Medeni Kanun'un 734. maddesine göre hakkı şufa davası açma hakkı bulunmaktadır. Davaya gayrimenkulün bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesi bakmaktadır.

Davacı hissedar, alıcı tarafından yatırılan satış bedelini ve alıcının adına yapılan tapu tescil masraflarını ödemeye hazır olduğunu mahkemeye bildirmelidir. Bu bedeller mahkeme tarafından belirtilen yere ödenmelidir.

Hakkı şufa davalarında davalı,  söz konusu gayrimenkul payını alan üçüncü kişidir.

HAKKI ŞUFA SÜRESİ

Dava konusu olan gayrimenkul payını satan veya alan üçüncü kişi noter vasıtası ile satışı diğer hissedarlara bildirir. Payın başka bir üçüncü kişi tarafından devir alındığını öğrenen diğer hissedarlar bildirimi aldıkları tarihten itibaren 3 ay içinde ve her şart altında satışın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde şufa hakkını kullanabilirler. Bu tarihlerde dava talebinde bulunmazlar ise haklarından şufa haklarından vazgeçtikleri kabul edilmektedir.

ŞUFA HAKKINDAN FERAGAT

Şufa hakkından feragat etme, resmi memura haktan vazgeçildiğini beyan ederek tapu kütüğüne şerh koydurma ile mümkün olmaktadır. Yazılı ve sözlü beyanların tek başına hükmü yoktur.

İlanları Karşılaştırın