ASKERİ YASAK BÖLGESİ NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 1,350 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ASKERİ YASAK BÖLGESİ NEDİR?

ASKERİ YASAK BÖLGESİ NEDİR?

Askeri Bölgeler, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile düzenlenmiş, ülkenin savunması açısından hayati öneme sahip alanlardır. Bu alanların güvenliğini sağlamaya yönelik esas ve kanunlara göre hükümler belirtilmiştir.

Askeri Bölgeler Genel Kurmay Başkanı’ nın onayı ile Bakanlar Kurulu’ nun kararı ile kurulup kaldırılabilmektedir. Askeri yasak bölgelerin sınırları da Bakanlar Kurulu’ nun kararına ek olarak ölçekli harita ve koordinatlarla belirlenir.

Askeri Yasak bölgeler 1. ve 2. derece olmak üzere iki farklı statüdedirler. Bazı askeri bölgeler yakınlıklarına göre birleştirilebilir, bazıları da ayrılabilirler. Bu değişimler Genel Kurmay Başkanı onayı ve Bakanlar Kurulu kararı ile mümkündür.

Askeri Yasak Bölgelerin dış sınırı en az 100 en fazla 400 metre uzağından duvar, tel örgü ve benzeri engellerle çevrelenmektedir. Ayrıca kara sınır hattı boyunca ve denize kıyı olan yerlerde en az 30, en fazla 600 metre derinlikteki alanlar da kurulur.

ASKERİ YASAK BÖLGE KANUNU

Askeri yasak bölgeler kara, hava ve deniz olmak üzere ayrılmaktadır. Her birinin 1. ve 2. derece statüleri vardır. 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile bu statülerin hüküm ve yetkileri detaylı bir şekilde belirlenmiştir.

1. Derece askeri yasak bölgelere buradaki görevlilerin aile fertlerinin girmelerine ve oturmalarına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu bölgedeki su kaynaklarından yararlanmasına ve tespit edilen yolları kullanmasına izin verilmektedir.

2. Derece askeri yasak bölgelerde ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikamet edebilir, zirai faaliyet sürdürebilir, mesleklerini icra edebilirler.

ASKERİ YASAK BÖLGE ŞERHİ

Bir taşınmazda Askeri Yasak Bölge şerhi varsa bu taşınmazların sahiplerinin haklarında bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Eğer birinci derece Askeri Yasak Bölge şerhi varsa taşınmazın satılması, kiralanması, ipotek gösterilmesi, devredilmesi yasaktır. İkinci derece Askeri Yasak Bölge şerhinde ise taşınmaz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına satılabilir, kiralanabilir, devredilebilir ve ipotek gösterilebilir. Ancak yabancı uyruklu şahıslar Askeri Yasak Bölge sınırlarında taşınmaz edinemez ve kiralayamazlar.

İlanları Karşılaştırın