2022 Toki Sosyal Konut Projeleri
  • 24-09-2022
  • 676 Görüntüleme
  • A +
  • A -

2022 Toki Sosyal Konut Projeleri

2022 Toki sosyal konut projesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine ilişkin en çok merak edilen sorulara tek tek yanıt verildi;


1- Hane halkı içindeki farklı kişiler, kişi, eşi ve velayet altındaki çocuğu hariç, dede, 18 yaş üstü çocuklar da projelere direk başvuru yapabilir mi?

Evet. Başvuru yapabilirler.

2- Başvuru şartları geçerliliğinde hangi tarih esas alınarak değerlendirilecek?

Başvuru yapan kişinin, gelir, konut olmama, ikametgâh, yaş şartlarını gibi şartları, başvuru tarihinde taşıması yeterli olacaktır. Daha sonradan değişiklikler olur ise dikkate alınmayacaktır.

3- Geliri olmayan kişilerde bu projelere başvuru yapabilecek mi?

TOKİ tarafından söz konusu projelere başvurabilmek için asgari gelir düzeyi belirlemesi yapılmadı.

4- Ticari faaliyet yapan veya Çiftçi olan kişilerin başvurularda belirtilen azami gelirleri nasıl tespit edilecek?

Ticari faaliyeti olanlarda son yıl vergi levhasında görünen yıllık net karın 12'ye bölünmesi sonucundaki değer ile geliri tespit edilmiş olacak. Zirai faaliyeti olanlarda ise bilanço ve işletme esasına göre defter tutanlar hariç, beyan ettikleri gelirleri esas alınarak geliri belirlenecektir.

5- Başvuru sırasında konut tipi seçilebilecek mi?

Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı yapılmadan, proje bazında başvuru olacak şekilde yapılacak. Kura sonrası Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra ayrıca gerçekleştirilecek ‘Konut Belirleme Kurası' ile belirlenecek.

6- Şehit ailesi kategorisinde başvuru yapanlar için yaş sınırı olacak mı?

Sadece bu kategoriye özel yaş sınırı yok.

7- Başvuru belgeleri ne zaman alınacak?

Başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak, e-Devlet başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Başvuru belgeleri, e-Devletten başvuru yapanlar için yapılan kura sonucunda hak sahibi kabul edilen kişilerden sözleşme aşamasında temin edilecek. Banka aracılığı ile başvuru yapan kişiler kategorisine göre, engelli/emekli/genç/diğer durumu kanıtlayan belge ile ikamet/nüfus/gelir/yaş şartlarının belgelenmesi istenecek.

8- Başvuran Vatandaşın konutunu iade etmek istemesi durumunda süreç ne şekilde ilerleyecek?

Kişilerin, İade etme hakkı bulunmakta olup, banka nezdinde imzalanan satış sözleşmesi hükümleri dikkate alınarak işlem yapılacak.

9- 250 bin Konut Projesi için hane halkından, başvuru şartlarını taşıyan farklı kişiler iki ayrı farklı projeye başvuru yapabilir mi?

250 bin konut projesinde hane halkı adına, sadece bir adet başvuru yapılabilecek, her iki eşin de ayrı ayrı başvuru yapması durumunda başvuruların tamamı geçersiz sayılacak.

10- Konutu teslim almadan önce veya borcu bitmeden önce devir edebilir miyiz?

2+1 ve 3+1 konutlarda alıcının devir hakkı bulunmuyor.

11- Başvuran kişinin adına kayıtlı 'yapı kullanım belgesi' olanlar projelere başvurabilir mi?

Konut kampanyasına başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının herhangi birisinin üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olması şartı önemle aranacak. Yapı kullanım belgesi başvuru şartları arasında yer almıyor.

12- Başvuran kişiler arasında konutunu iade veya feshedenler ve iş yeri alanlar başvuru yapabilir mi?

Konutunu iade ve feshedenler ve iş yeri alanlar da başvuru yapabilirler.

13- Hisseli tapu sahibi olan kişilerde başvuru yapabilir mi?

Bağımsız ve tam hissesi olmadığı sürece başvuru yapılabilecekler.

14- Engelli ve kısıtlı kişilerin başvurusu nasıl yapılacak?

Engelli kategorisinden başvuru yapılabilmesi için şahsın en az yüzde 40 engelli olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına engelli kategorisinden başvuru yapabilecek. 18 yaşından büyük kısıtlı olan engelliler vasi/velileri aracılığı ile başvuru yapacak. Bu konuda vasilik kararında hüküm bulunması veya vasilik makamı olan mahkemeden uygunluk yazısı getirilmesi gerekecektir.

15- Başvuru bedel iadeleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Başvuru dönemi içerisinde, başvuru bedelini alarak başvurular iptal edebilecek. Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri, kuradan 5 iş günü sonra iade edilecektir. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade olarak alabilecekler.

16- Sözleşmeler ne zaman imzalanacak, inşaatlar ne zaman başlayacak?

TOKİ İdaresince inşa edilecek konut projelerinde, imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve ihale sürecini müteakip, konutların satış fiyatları belirleme işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalama işlemleri başlatılacak.

17- Başvuru süreci devam ederken, yapılan başvuru farklı proje ile değiştirilebilir mi?

250 bin konut projesinde herhangi bir projeye başvuru yaptıktan sonra, başka bir projeye başvuru yapılmak istenmesi durumunda, ilk başvuru yapılan projedeki başvurunun bankada iptal edilmesinden sonra ancak ikinci bir projeye başvuru yapılabilecek.

18- "Engelli çocuk yardımı" hane halkı gelirine ilave edilecek mi?

Evet dahil edilmektedir.

19- Peşinatı istenilenden fazla ödeme yapabilir miyiz veya tamamen kapatabilir miyiz? Vadede kısaltma olacak mı?

Peşinat oranının da istenenden fazla ödeme imkânı bulunuyor, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı da olabiliyor.

20- Konut projesinde asil hak sahibi olup, çıkan konutu istemeyenler için başvuru bedel iade süresi nedir?

Dahil olunan projedeki sözleşme imzalama süresinin bitimini müteakiben başvuru iade işlemleri yapılabilecek.

İlanları Karşılaştırın